Degree AwardedMSC 2019 (Physics)

 • RAHUL MITTAL
 • KOUSHAL KISHOR GANGWAL
 • AYUSH RASTOGI
 • VAIBHAV RAJ SINGH PARMAR
 • MUKESH KUMAR
 • DEEKSHA KANTI
 • MOHIT KHANNA
 • Roll No Name Download
  V17081 Priya Yadav Download
  V17082 Atmika Bhardwaj Download
  V17083 Rajkumar Jangid Download
  V17084 Amit Kumar Sharma Download
  V17085 Ravi Kumar Sharma Download
  V17086 Hariom Saini Download
  V17087 Sumit Kant Download
  V17089 Suraj Singh Download
  V17090 Radhika Download
  V17091 Mayank Vashistha Download
  V17092 Rahul Mittal Download
  V17093 Koushal Kishor Gangwal Download
  V17094 Ayush Rastogi Download
  V17095 Vaibhav Raj Singh Parmar Download
  V17096 Mukesh Kumar Download
  V17097.pdf Deeksha Kanti Download
  D11606 Mohit Khanna Download