Degree AwardedB. Tech ME

NameAwardees
Abhishek verma
Adhish Bhandari
Akash Patel
Akash Pathak
Aneesh Monga
Anupam
Deepak Chaudhary
Deepak Sharma Institute Silver Medal - ME
Eshaan Aggarwal
Gurbir Singh
Himanshu Khandelwal
Jayesh Chandra Gupta
Kanv Garg
Kshitij Bansal
Kumar Shanu Meena
Kunal Kishore
Kunal Vijay Thakkar
Lalin T Divan
M.Abhilash
Pranjal Jain
Prithish Seth
Rahul Chandel
Rohtaz Singh
Sachin Roongta
Sahil Kapila
Salil Jain
Santosh kumar meena
Savla diler taran
Shaik Moiz Ahmed
Shashwat Sharma
Shivanshu Singh
Sreevalsan P
Sumit Kant
Surendra Khoja
Vipul Gautam
Asheesh Kumar Meena