Degree AwardedB. Tech ME

Ankur
Ankush Singla
Anurag Jakhotia
Chemuduru Srmeram
Gaurav Yadav
Guntreddi Prudhvi Raj
M.Pramodh Dev Jayanth
Manish Shankaram
Nikhil Chhabra
Priyank.B.Patel
Puli.Samanth Kumar Reddy
Ranjan
S.Vijay Rahul Raj
Sachin Singhal
Saksham
Shobhit Pal Singh
Subik Kumar
Sunil Chaudhary
Thorat Vijay Ganesh
Vaka Pravmen
Vanteddu Teja
Mrinmoy Biswas
R Shyam Sundar
Rohit Narayan Raut