Degree AwardedB. Tech CSE

NamesMedal Awardees
Abhra Basak
AjayKumar
Aman Agrawal
Antra
Apoorva Kumar
Ashish Mahaver
Ashish Singh
Ashwini Kumar Dautaniya
Badavath Sampath Kumar
Boga Saikiran
Divya Goyal
Gaurav Chaudhary
Amit Krashnakant Gore
Himanshu Dewan
Aakash S. Hingu
Jai Prakash
Jitendra Prasad Keer
K Saithejosh
Khushali modi
Nikhil Nandkumar Lonkar
Mahesh yadav
Manav Agarwal
Nandini Kapoor
Neeraj Kumar
Piratla Vihari
Prashant Kumar Singh
Raheja Vishal Jagdish
Sadique Rasool
Sanchit Khattry
Shiv Sankar Baishya
Shivansh Agarwal
Shoubhik Debnath President's Gold Medal Institute Silver Medal - CSE
Saiteja sirikonda
Sudhanshu Gaur
Sukrit Aggarwal
Suman Sourav Sunderroy
Tushar Dublish
Vivek Vishwakarma
Achal Thakur
Saveena rajput
Ankur Bhatt
Saumya Singh
Sachin Kumar Saini
Damini Singal Mrs. Rani Gonsalves Medal for Outstanding Female B.Tech. Student
Suraj B Malode
Aman Kumar