Degree AwardedB. Tech CSE

NamesMedal Awardees
Abhimanyu Kumar
Akhtar Shahi Qureshi
Amanjot Kaur
Amit Kumar Swami
Anurag Arora
Ashish Gupta
Ashish Kumar Gupta
Devinder Yadav
Divya
Gavale Samrat B
Harshul Jain
Himani Gaugna
J.Sai Sagar
Jitesh Sharma
Karri Sai Srinivas
Karampudi Ramakrishna Reddy
Naresh Kumar
Nikhil Kumar Gupta
Pankaj Sharma
Pranav Kapoor
Rahul Jain
Raj Kamal Singh
Ratala Rajeswari
Shekhar
Soma Banik
Sravan
Sumeet Singh Arora
Suyash Taneja
Vaibhav Agarwal
Yugdeep Bangar
Basava Raju Kanaparthi
Devang Moyal
Nishant Goyal (old Ee)
Shekhar Agargwal